KVKK AÇIK RIZA METNİ

Açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmekte olup bu açık rıza metni; aşağıda belirtilen belirli konulara ilişkin bilgilendirme içermektedir.

Parmas Design tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümlerine uygun olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı durumlar için Parmas Design tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.

Ürün ve hizmetlerimizin daha iyi ve kaliteli şekilde sunulabilmesi, kurumsal iletişimi sağlamak, istatistiksel çalışmalar yapmak, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek, hukuk işlerinin takibini yapmak amacıyla ve benzer amaçlarla;” ilgili kişisel verilerim”in işlenmesini, ilgili süreç kapsamında aydınlatma metni Madde 2’de belirtilen işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve aydınlatma metni Madde 3’te belirtilen şekilde paylaşılmasını, tarafıma SMS (Kısa mesaj), E-posta, ve benzeri yollardan ulaşılmasını, kişisel verilerimin gereken süre zarfında saklanmasını uygun buluyorum ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni okuyup anladığımı, kutucuğu işaretlemem halinde açık rıza gösterdiğimi beyan ederim.