Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları

Aşağıda hükümleri yazılı olan “Kullanım Koşulları”, www.parmas.com.tr uzantılı web sitemizdeki (Site) hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içerir. Sitemizi ziyaret etmekle veya kullanmakla, bu Koşulları okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı, bu koşullarla bağlı olduğunuzu, bu Koşullara ve Site ile ilgili bütün cari kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uygun davranacağınızı açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunuyorsunuz.

Sitenin içeriği ve yazılımı, Parmas Design ve/veya onun tedarikçilerine ait olup, Türk ve uluslararası telif hakkı mevzuatıyla korunmaktadır. Site sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması ya da değiştirilmesi yasaktır. Lütfen bu uyarıyı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyin veya kaldırmayın ya da değiştirmeyin.

Bu Siteyi sadece kişisel kullanımınız için ziyaret etme ve görüntüleme, tanıtıcı bilgiler edinme ve diğer kişisel kullanımlarınız için yararlanma hakkına sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz. Bu kapsamda, Parmas Design tarafından yazılı olarak yetki verilmedikçe, siteyi kişisel kullanımlarınız haricinde hiç bir şekil ve surette kullanmayacağınızı, sitedeki bilgileri/içeriği/görselleri herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, türev eserler yaratmayacağınızı ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğinizi veya başka bir şekilde dağıtmayacağınızı ya da sair bir hukuka aykırı ya da yetkisiz tasarrufa konu etmeyeceğinizi de kabul etmektesiniz.

Siteyi ziyaret ederek veya kullanarak, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirsiniz. Site dahilinde yaptığınız her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk münhasıran size aittir. Bu kapsamda Parmas Design ve/veya başka bir üçüncü şahsın fikri veya şahsi haklarına ya da sair haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyalarını, veritabanlarını, katalogları ve listeleri ya da sair herhangi bir bilgiyi, unsuru çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı dağıtmayacağınızı, işlemeyeceğinizi, sair bir tasarrufa konu etmeyeceğinizi, Parmas Design ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunuyorsunuz. Parmas Design, sizin işbu kullanım koşullarına ve/veya hukuka/mevzuata aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdiğiniz faaliyetler/işlemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu kapsamda Parmas Design’a herhangi bir sorumluluk tevcih edilir ise, ilgili Kullanıcılar Parmas Design’nın her türlü zararını derhal tazmin edeceklerini de kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Parmas Design, sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez. Yine, Parmas Design, sitede sunduğu hizmetler kapsamında kullanıcılara belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti ve/veya vaat vermemektedir. Site ve içeriği “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” esasında sunulmaktadır. Parmas Design, siteden yüklediğiniz dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Parmas Design, sitenin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil olmak üzere her türlü başka aleni veya zımni garantiyi de üstlenmemektedir. Parmas Design, sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiç bir şekil ve surette sorumlu tutulamaz. Parmas Design, sitenin kullanılmasından ya da hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiç bir garanti vermez.

Parmas Design, gerekli gördüğü zamanlarda site kapsamındaki hizmetleri/siteyi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da sitenin kapatılmasından dolayı Parmas Design’nın kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Web sitemiz www.parmas.com.tr ziyaret etmeniz halinde kişisel verileriniz Parmas Design tarafından işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin korunması ve ödeme sırasındaki güvenliğiniz yürürlükte bulunan düzenlemelere uygun olarak sağlanmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerinizin yetkisiz erişimlere ve açıklamalara karşı korunması için birçok araç (kriptolama, şifreler, fiziksel güvenlik vb.) kullanılmaktadır.

Parmas Design gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.parmas.com.tr sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Parmas Design’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Parmas Design, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman www.parmas.com.tr sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Parmas Design’ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Bilgi güvenliği açısından, markaların unvan, logo ve kurumsal kimlik bilgileri taklit edilerek sahte kampanyalar düzenlenen sosyal medya dahil tüm dijital mecralardaki reklamlarda yer alan linklere tıklanmamalı ve bu linkler aracılığıyla kart bilgileri, müşteri numarası, internet/mobil bankacılık şifresi, kart şifresi, cep telefonuna gönderilen tek seferlik SMS işlem onay şifresi, varsa Parmas Design üyelik bilgileri hiç kimseyle paylaşılmamalıdır. Parmas Design tarafından hiçbir koşul ve durumda sözlü veya yazılı olarak bu bilgiler talep edilmemektedir.

SMS, e-posta ile yönlendirme sağlandığında sayfasının en üstündeki adres çubuğunda https://www.parmas.com.tr adresinin yer aldığı kontrol edilmelidir.